Vilka färdigheter vill du utmana?

Q remember names

Komma ihåg namn

How important is it to you?
Q understand topics

Förstå nya ämnen

How important is it to you?
Q fewer errors

Gör mindre fel när du är under press

How important is it to you?
Q mental math

Mental matte

How important is it to you?
Q complex issues

Förstå svåra ämnen i detalj

How important is it to you?
Q todo list

Hålla mig till mina att göra listor

How important is it to you?
Q improve reaction

Jag vill förbättra min reaktion i situationer där man blir ställd mot väggen.

How important is it to you?
Q avoid distraction

Avoid distraction easily

How important is it to you?
Q stay calm

Stay calm in hectic situations

How important is it to you?
Q multi tasking

Mina multitasking färdigheter

How important is it to you?